Algemene voorwaarden & privacy beleid

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, software, offertes, facturen en contracten waarin ExtensionTree.com een rol speelt.
 • ExtensionTree.com is onderdeel van Productive Code B.V., een Nederlandse onderneming geregistreerd onder KvK nummer 85298956.
 • Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd.

Prijzen

 • Alle op deze website getoonde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW en eventuele andere wettelijke belastingen, tenzij expliciet anders vermeld.
 • ExtensionTree.com heeft het recht op de prijzen van de op deze website aangeboden producten op elk moment te wijzigen.
 • Eventuele kortingen zijn eenmalig. Kortingen uit het verleden binden ExtensionTree.com niet tot het aanbieden van soortgelijke kortingen in de toekomst.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen of kortingen die niet expliciet schriftelijk vastgelegd zijn.
 • Eventuele transactiekosten alsmede eventuele valuta conversie kosten komen voor rekening van de koper.

Betaling

 • Een bestelling is pas definitief zodra de betaling van het totaalbedrag is ontvangen.
 • Als u een licentie met automatische verlenging heeft aangeschaft zullen de betalingen voor automatische verlengingen automatisch geschieden. De methode van automatische betaling is afhankelijk van de gekozen betaalmethode bij de originele bestellingen:
  • Automatisch incasso in geval van afrekening middels iDEAL/Sofort/Bancontact.
  • Creditcard in geval van afrekening via creditcard.
 • U ontvangt een email na succesvolle ontvangst van een betaling.

Licenties

 • Software blijft eigendom van de ontwikkelaar. De koper schaft een licentie aan voor het gebruik van de software.
 • Een licentie geeft recht op het gebruik van de software op het gespecificeerde aantal sites voor onbeperkte tijd.
 • Een licentie verloopt 1 kalenderjaar na de aanschaf of laatste verlenging. Als een licentie is verlopen mag de geïnstalleerde versie van de software in gebruik blijven.
 • Gratis software updates en ondersteuning worden aangeboden zolang de licentie niet verlopen is.
 • Elke licentie wordt gekenmerkt door 1 of meer licentie sleutels. Het aantal licentie sleutels komt overeen met het aantal sites waarop de software tegelijkertijd gebruikt mag worden.
 • ExtensionTree.com heeft het recht om licenties in te trekken in het geval de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet nagekomen worden.
 • Het is niet toegestaan om software verkregen via ExtensionTree.com beschikbaar te stellen aan derden, te verkopen aan derden, te verhuren aan derden of te (her)distribueren. Het is tevens niet toegestaan om de software te plaatsen op een publiekelijk toegankelijke plek.
 • Het is niet toegestaan om software verkregen via ExtensionTree.com te verwerken in software producten.

Ondersteuning

 • Een niet verlopen licentie geeft recht op (technische) ondersteuning van ExtensionTree.com. ExtensionTree.com zal zich inspannen om deze ondersteuning op een correcte en tijdige manier te verlenen.
 • Het toevoegen van maatwerk functionaliteit is niet inbegrepen in de gratis ondersteuning.
 • Als er geen (gepaste) ondersteuning geboden wordt heeft koper recht op restitutie van de licentie kosten voor de resterende duur van de geldigheid.

Storneringen

 • Bestellingen kunnen ongedaan worden gemaakt binnen 30 dagen na plaatsing. ExtensionTree.com zal in dat geval de aangeschafte licentie ongeldig maken en het totaalbedrag terugbetalen.
 • Het is niet toegestaan om de software te blijven gebruiken als de licentie ongeldig gemaakt is.

Aansprakelijkheid

 • ExtensionTree.com kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade resulterend van het gebruik van software verkregen via ExtensionTree.com.
 • Eventuele aansprakelijkheid van ExtensionTree.com blijft in elk geval beperkt tot het totaalbedrag van de factuur van de betreffende bestelling.

Privacy

 • Als u een bestelling plaatst, stemt u ermee in dat ExtensionTree.com uw contactgegevens bewaart. Het gaat om de volgende gegevens: naam/adres/woonplaats/email ingevuld bij het plaatsen van de bestelling, IP adres waarmee de bestelling geplaatst is. We hebben deze gegevens nodig om een wettelijk geldige BTW factuur op te kunnen stellen.
 • ExtensionTree.com gebruikt de opgeslagen gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
  • Het genereren van een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet;
  • Het sturen van een email als uw licentie bijna verloopt.
 • ExtensionTree.com zal de opgeslagen gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, en zal de gegevens zo goed mogelijk beschermen tegen onrechtmatige toegang.
 • U kunt ExtensionTree.com verzoeken om uw gegevens te verwijderen, of om een kopie te ontvangen van alle vastgelegde gegevens, via een email naar [email protected]. Bij een verzoek tot verwijdering zal ExtensionTree.com alle gegevens verwijderen voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van de wet. Eventuele facturen met naam/adres gegevens kunnen niet verwijderd worden vanwege de wettelijke bewaarplicht.
 • Als er gegevens uitlekken naar derden, bijv. via een hack van een server, zal ExtensionTree.com u z.s.m. hiervan op de hoogte stellen via email.

 

Meest recente wijziging: 12-6-2022.