Algemene voorwaarden & privacy beleid

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, software, offertes, facturen en contracten waarin ExtensionTree.com een rol speelt.
 • ExtensionTree.com is onderdeel van Productive Code B.V., een Nederlandse onderneming geregistreerd onder KvK nummer 85298956.
 • Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd.

Prijzen

 • Alle op deze website getoonde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW en eventuele andere wettelijke belastingen, tenzij expliciet anders vermeld.
 • ExtensionTree.com heeft het recht op de prijzen van de op deze website aangeboden producten op elk moment te wijzigen.
 • Eventuele kortingen zijn eenmalig. Kortingen uit het verleden binden ExtensionTree.com niet tot het aanbieden van soortgelijke kortingen in de toekomst.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen of kortingen die niet expliciet schriftelijk vastgelegd zijn.
 • Eventuele transactiekosten (uitgezonderd iDEAL en PayPal transactiekosten) alsmede eventuele valuta conversie kosten komen voor rekening van de koper.

Betaling

 • ExtensionTree.com heeft het recht om transactiekosten in rekening te brengen. Deze eventuele transactiekosten worden uiteraard duidelijk vermeld vóór een bestelling geplaatst kan worden.
 • De koper is verplicht om het totaalbedrag van een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

Licenties

 • Software blijft eigendom van de ontwikkelaar. De koper schaft een licentie aan voor het gebruik van de software.
 • Een licentie geeft recht op het gebruik van de software op één (1) domein voor onbeperkte tijd.
 • Een licentie geeft recht op gratis updates en ondersteuning voor de duur van één kalenderjaar vanaf de aanschafdatum.
 • Elke licentie wordt gekenmerkt door een unieke licentie sleutel. De koper ontvangt een unieke licentie sleutel voor elke aangeschafte licentie.
 • ExtensionTree.com heeft het recht om licenties in te trekken, bijvoorbeeld in het geval van het niet nakomen van de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 • Het is niet toegestaan om software verkregen via ExtensionTree.com beschikbaar te stellen aan derden, te verkopen aan derden, te verhuren aan derden of te distribueren. Het is tevens niet toegestaan om de software te plaatsen op een publiekelijk toegankelijke plaats.
 • Het is niet toegestaan om software verkregen via ExtensionTree.com te verwerken in software producten.

Ondersteuning

 • Niet ExtensionTree.com, maar de ontwikkelaar van de software, is verantwoordelijk voor het verlenen van ondersteuning. ExtensionTree.com kan niet verplicht worden om ondersteuning te leveren, maar zal uiteraard wel haar best doen om contact tussen de ontwikkelaar en de gebruiker te accommoderen.
 • De ontwikkelaar van de software wordt aangegeven op de extensie-details pagina, alsmede in het README bestand dat bij de software geleverd wordt.

Storneringen

 • Bestellingen kunnen ongedaan worden gemaakt binnen 14 dagen na aankoop van de licentie. ExtensionTree.com zal in dat geval de licentie ongeldig maken en het totaalbedrag terug betalen.

Aansprakelijkheid

 • ExtensionTree.com kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade resulterend van het gebruik van software verkregen via ExtensionTree.com.
 • Eventuele aansprakelijkheid van ExtensionTree.com blijft in elk geval beperkt tot het totaalbedrag van de factuur van de betreffende bestelling.

Privacy

 • Als u een bestelling plaatst, stemt u ermee in dat ExtensionTree.com uw contactgegevens bewaart. Het gaat om de volgende gegevens: naam/adres/woonplaats/email ingevuld bij het plaatsen van de bestelling, IP adres waarmee de bestelling geplaatst is. We hebben deze gegevens nodig om een wettelijk geldige BTW factuur op te kunnen stellen.
 • ExtensionTree.com gebruikt de opgeslagen gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
  • Het genereren van een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet;
  • Het sturen van een email als uw licentie bijna verloopt.
 • ExtensionTree.com zal de opgeslagen gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, en zal de gegevens zo goed mogelijk beschermen tegen onrechtmatige toegang.
 • U kunt ExtensionTree.com verzoeken om uw gegevens te verwijderen, of om een kopie te ontvangen van alle vastgelegde gegevens, via een email naar [email protected] Bij een verzoek tot verwijdering zal ExtensionTree.com alle gegevens verwijderen voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van de wet. Eventuele facturen met naam/adres gegevens kunnen niet verwijderd worden vanwege de wettelijke bewaarplicht.
 • Als er gegevens uitlekken naar derden, bijv. via een hack van een server, zal ExtensionTree.com u z.s.m. hiervan op de hoogte stellen via email.