Nieuwe features in WooCommerce MoneyBird API koppeling v2.6.0

Nieuwe features in WooCommerce MoneyBird API koppeling v2.6.0

Dit artikel gaat over de MoneyBird API koppeling voor WooCommerce. Meer informatie over deze extensie vind je op de productpagina.

Op 18 november 2018 is versie 2.6.0 van de MoneyBird API koppeling voor WooCommerce gepubliceerd. Naast wat kleine bugfixes en compatibiliteit updates zijn er ook twee handige nieuwe features toegevoegd.

Product(categorie) afhankelijke omzetcategorieën

Het is nu mogelijk om per productcategorie of individueel product de MoneyBird omzetcategorie te kiezen. Dit maakt het makkelijker om verschillende soorten omzet automatisch uit te splitsen in de administratie. Op de product bewerk pagina is een meta-box toegevoegd waarin de gewenste omzetcategorie geselecteerd kan worden. Omdat de omzetcategorie bepaald kan worden op product-niveau, productcategorie-niveau en winkel-niveau, is het wellicht niet altijd duidelijk in welke omzetcategorie de verkoop van een bepaald product geboekt zal worden. Daarom toont de meta-box ook het effect van de huidige instellingen op het product.  Op de product bewerk pagina ziet het er als volgt uit:

Omzetcategorie keuze op WooCommerce product bewerk pagina

Op de productcategorie bewerk pagina is het volgende veld toegevoegd:

Omzetcategorie keuze op WooCommerce categorie bewerk pagina

Kies zelf het factuurkenmerk

Het is nu mogelijk om zelf de tekst te kiezen die als kenmerk op de factuur wordt geplaatst. De {{order_id}} tag kan gebruikt worden om het bestelnummer in de tekst te plaatsen. De nieuwe instelling ziet er als volgt uit:

Kenmerk op MoneyBird factuur