Nieuwe features in WooCommerce MoneyBird koppeling v2.3.0

Nieuwe features in WooCommerce MoneyBird koppeling v2.3.0

Versie 2.3.0 van onze MoneyBird API koppeling voor WooCommerce bevat naast bugfixes een aantal handige nieuwe features die ik hier graag toelicht.

Koppel omzet categorieƫn en factuurregels

Het is nu mogelijk om voor producten en bestelkosten (verzendkosten, opslagen, etc.) een MoneyBird omzet categorie te selecteren:
Omzetcategorieƫn selecteren voor factuurregels.

Debug log functionaliteit

Via de plugin instellingen kan een debugging logboek geactiveerd worden. Alle activiteiten, zoals het aanmaken van contacten en facturen, worden gelogd in dit bestand, alsmede eventuele fouten die zich voordoen. Dit helpt bij het achterhalen van de oorzaak van eventuele problemen.

Custom error handlers

Als er zich een fatale fout voordoet bij het automatisch genereren van een factuur, kan dat onopgemerkt blijven. Dit is niet wenselijk omdat het kan resulteren in bestellingen zonder factuur. De nieuwe versie van de plugin roept een action woocommerce_moneybird_generate_invoice_error aan als er zich een fout voordoet. Met een hook is het nu dus mogelijk om bijvoorbeeld een email te sturen naar de webshop eigenaar als het genereren van een factuur mislukt. Op deze manier blijft de ontbrekende factuur niet onopgemerkt. De action wordt altijd aangeroepen met twee argumenten. Het eerste argument is het WC_Order object waarop de fout betrekking heeft. Daarnaast wordt een sting meegegeven die de opgetreden fout omschrijft. Voorbeeld aanroep:

do_action('woocommerce_moneybird_generate_invoice_error', $order, 'Cannot find or create MoneyBird contact');

Factuur van een bestelling opvragen vanuit het front-end

Van een aantal gebruikers kwam het verzoek om facturen vanuit het front-end op te kunnen vragen, zodat de klant zijn factuur makkelijk kan inzien via de webshop. Dit is nu mogelijk. De volgende voorbeeldcode vraagt de factuur behorende bij een gegeven bestelnummer op, en toont vervolgens een deeplink naar de factuur.

global $woocommerce;
// Get handle to the instance of WC_MoneyBird2 implemented in includes/class-wc-moneybird2.php
$wc_moneybird2 = $woocommerce->integrations->integrations['moneybird2'];
// Load the invoice object
$invoice = $wc_moneybird2->get_invoice_from_order_id($order_id); // returns false if there is no invoice
// Output a link to the invoice
if ($invoice) {
    echo 'Factuur: ' . $invoice->invoice_id . ' (' . $invoice->url . ')';
} else {
    echo 'Geen factuur beschikbaar.';
}

Bekijk hier welke velden het $invoice object bevat.

Optie om SKU codes op factuur te plaatsen

Het is nu mogelijk om via de instellingen aan te geven of de SKU codes van producten op de factuur getoond moeten worden.

Als u een actieve licentie key heeft ingevuld bij de plugin instellingen zal de upgrade naar v2.3.0 automatisch aangeboden worden via het WordPress dashboard. Het is uiteraard ook mogelijk om de nieuwste versie handmatig te downloaden.